frontend/smartwave/portochild/template/page/1column.phtml
Mage_Page_Block_Html
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/head.phtml
Smartwave_Porto_Block_Html_Head
Hakkımızda - Damla Yayınevi
frontend/base/default/template/page/js/cookie.phtml
Mage_Page_Block_Js_Cookie
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/base/default/template/amxsearch/css.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/sticky_header.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/smartwave/quickview/page/lablequickview.phtml
Smartwave_QuickView_Block_TopJs
frontend/base/default/template/page/html/notices.phtml
Mage_Page_Block_Html_Notices
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/custom_notice.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/header_type20.phtml
Mage_Page_Block_Html_Header
CALL US NOW
+123 5678 890
frontend/smartwave/portochild/template/checkout/cart/minicart.phtml
Mage_Checkout_Block_Cart_Sidebar
0Item(s)
0 Items View Cart

Sepetinizde hiç ürün yok.

frontend/smartwave/portochild/template/catalogsearch/form.phtml
Smartwave_CatalogCategorySearch_Block_Form
frontend/smartwave/portochild/template/catalogsearch/form/contents.phtml
Smartwave_CatalogCategorySearch_Block_Form_Contents
frontend/smartwave/portochild/template/smartwave/megamenu/html/topmenu.phtml
Smartwave_Megamenu_Block_Topmenu
frontend/smartwave/portochild/template/smartwave/megamenu/html/mobilemenu.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/topcontainer.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/page_header.phtml
Mage_Core_Block_Template
frontend/smartwave/portochild/template/ajaxcart/loading_mask.phtml
Mage_Core_Block_Template

Product was successfully added to your shopping cart.
frontend/base/default/template/cms/content_heading.phtml
Mage_Core_Block_Template

Hakkımızda Damla Yayınevi Minik Damla Mihrabad Yayınları

Şirketimiz Damla Yayınevi; tevazu anlamına gelen "Damla" ismi verilerek 1974 yılında kuruldu. Damla Yayınevi, çocuk yayıncılığını ana segment olarak belirleyen ilk yayınevi oldu. Damla Yayınevi’nin yayımladığı ilk kitap Peyami Safa’nın “Amerika’da Bir Türk Çocuğu” isimli kitabı olmuştur.


Vizyonumuz:

“Kültür, Çocuk ve Eğitim yayıncılığı alanlarında ürettiği katma değer ile millî ve manevî kültüre katkı sağlayan, gençliğimize yön veren ve ülkemizi uluslararası mecralarda temsil eden, sektöründe lider ve güvenilir bir yayın kuruluşu olarak, her insanın kütüphanesine veya bilgi dünyasına girmektir.”

Misyonumuz:

“İnsan hayatının her aşamasına ve alanına hitap eden, nitelikli bir ekip ile ileri teknoloji uygulanarak hazırlanmış, içerik açısından doğru, kaliteli, ihtiyaca uygun ve güncel yayınları ile insanımızın kültürlü, bilgili ve donanımlı olarak yetişmesinde etkin rol oynamaktır.”

Değerlerimiz:

Doğru Bilgi ve İçerikte Üretim
Manevî ve Ahlâkî Değer Esaslı Çalışma
Helâl Kazanç
İnsana, Emeğe ve Telif Haklarına Saygı
Yenilikçilik ve Sürekli Gelişim

Kurum Kültürümüz:

Damla’da tüm çalışanların ve yöneticilerin benimsemesi, inanması ve uygulaması gereken kurum kültürünü aşağıdaki maddelerle ifade edebiliriz:
Damla Yayınevi,
Tüm çalışanların birbiri ile etkin yazılı ve sözlü iletişim kurduğu,
Şirket içinde ve dışında, düşünce ve davranış biçimlerinde kurumsal kimliğini ve kalite standartlarını yerleştirmiş,
İş süreçleri ile ilgili tüm bilgi ve aşamaların kayıt altına alındığı ve kurumsal hafızada saklandığı,
Sürekli gelişim anlayışı ile iş süreçlerine ve bu doğrultuda sonuçlara odaklanan,
Nitelikli işgücünü bünyesinde bulunduran,
Tüm çalışmalarına ekip ruhu ile sinerji katan,
Kurumdaşlık ve arkadaşlık bağlarının güçlü olduğu,
Değişime açık ve yenilikçi,
Yetki ve sorumluluk delege edebilen / verebilen / alabilen,
Problemleri çözümsüz bir şekilde dile getirmeyen, problem değil çözüm üretebilen,
“Bu benim işim değil” felsefesinden arınarak çevresine katkı sağlayan bireyleri barındıran,
Sektördeki gelişmeleri takip edip değişimlere adapte olabilen, pro-aktif ve çevik davranabilen,
İnsan haklarını tüm işlerinde ön planda tutan,
Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin haklarını gözeterek adaleti düşünen ve sağlayabilen,
Çalışanlar arasında millî ve manevî değerlere yönelik hassasiyetin egemen olduğu,
Tüm çalışanların kurum çıkarlarını kendi çıkarları gibi düşündüğü,
Yapılan işlere tüm çalışanların beyin ve gönül gücünü kattığı, disiplinli bir iş ortamı oluşturduğu,
Yaptığı işlerde acele etmeden pratik, doğru, hızlı ve zamanında çalışan,
Kurum dışındaki sosyal ortamlarında, ahlâkı, davranışları ve hitabeti ile örnek olan çalışanların yer aldığı bir kurumdur.

Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk Politikamız:

Damla olarak tüm çalışmalarımızı, toplumsal sorumluluk ve bilinç anlayışı çerçevesinde yapmaya özen gösteririz.
Faaliyetlerimizi yürütürken hizmet verdiğimiz kesim ve tüm insanlığa karşı üstlendiğimiz sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eder ve sorumluluklarımızı duyarlılıkla yerine getiririz.
Sosyal sorumluluk misyonu taşıyan projelere ve çalışmaya maddî-manevî katkıda bulunmayı; gerektiğinde bizzat içinde yer almayı ve bu anlayışın yerleşmesinde aktif rol oynamayı bir görev addederiz.
Kamu veya özel eğitim kurum ve kuruluşlarla ortak olarak, Türkiye gençliğinin yetişmesine ve eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve uygularız. Söz konusu projelerin gerek topluma gerekse de Damla’ya katkısını optimum düzeyde tutmak açısından basın iletişimi çalışmaları gerçekleştirilir.
Sektörel kalkınmaya önem verir; bu meyanda sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörden kurumlarla işbirliği hâlinde olur.

Kalite Politikamız:

Yayınladığı ürünlerin ihtiyaca uygun, doğru, güncel ve faydalı bilgi vermesi açısından mikro ölçekte okuyucusunun gelişimine, makro ölçekte ise tüm toplumun gelişime sürekli katkı sağlayan içerik kalitesi, Ürettiği tüm ürünlerin kâğıt, kapak, renk, ambalaj vb. unsurlar açısından standardizasyonu yüksek, sağlam ve müşterilerde ilgi uyandıran üretim ve baskı kalitesi, Hizmet sunulan kurumsal müşteriler ve nihai tüketiciler dâhil tüm noktalarda paydaşların istek ve beklentilerini esas alarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlayan hizmet kalitesi, Çağdaş yönetim ilkeleri ile üretim ve hizmet noktalarının her aşamasında tüm kaynaklarını (insan, finansman, materyal, zaman) etkin ve verimli kullanan yönetim ve süreç kalitesi, Uluslararası kalite standartlarını uygulayan ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle toplam kalite anlayışını tüm çalışanlarımız bilir, benimser ve yürüttükleri tüm çalışmalarında uygularlar.


Tarihimiz

office-1
office-2
office-3
office-4
office-4
office-4
frontend/smartwave/portochild/template/page/html/footer.phtml
Mage_Page_Block_Html_Footer
frontend/base/default/template/page/html/cookienotice.phtml
Mage_Page_Block_Html_CookieNotice
frontend/base/default/template/amxsearch/init.phtml
Mage_Core_Block_Template